GARANTIJAS PROGRAMMA UN NOTEIKUMI

6 mēnešu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem.

Ja riepa tiek bojāta (saduršana, saplēšana vai deformācija) to ekspluatācijas laikā ārēju apstākļu iedarbības rezultātā, un bojājums nav saistīts ar ražošanas brāķi, riepa bez maksas tiek aizvietota pret jaunu analoģisku riepu. Ja maiņa nav iespējama, lietotājam tiek kompensēta riepas cena proporcionāli tās nodilumam. Ja riepu iespējams saremontēt, nezaudējot tas ekspluatācijas īpašības, tad šāds bojājums ir uzskatāms par lietotāja pašrisku, kas nozīme, ka remonts netiek apmaksāts Paplašinātās riepu garantijas ietvaros.


Paplašinātās riepu garantijas programma nesedz tādu bojājumu novēršanu, kas ir saistīti ar:

  • ventiļu, disku, ritošās daļas un citiem auto defektiem;
  • nepareizu riepas ekspluatāciju (nepareiza savirze, spiediens, neatbilstība rūpnīcas auto specifikācijai utt.);• riepas ekspluatāciju sportam;
  • vandālismu;
  • uguns un ķīmisku vielu iedarbību.

15 dienu apmierinātības garantija.

Ja lietotājs konstatē, ka riepas neatbilst viņa prasībām (nav komfortablas, nav pietiekami labi vadāmas, vai arī tām nepiemīt kādas citas svarīgas īpašības), viņam ir tiesības tās (4 riepu komplektu) apmainīt pret līdzvērtīgas specifikācijas riepām. Servisa izdevumus un riepu cenu starpību sedz lietotājs.

Apmierinātības garantijas piemērošanas ierobežojumi:

  • minimālais pirkuma apjoms ir 4 (četras) viena zīmola un modeļu riepas;
  • riepas protektora nodilums nedrīkst pārsniegt 0.5mm no sākotnējā protektora dziļuma;
  • riepām nedrīkst būt bojājumi;
  • maiņu var veikt tikai vienu reizi.

2 gadu aizsardzība pret ražošanas defektiem.

Gadījumā, ja tiek konstatēts ražotāja brāķis, riepas tiek mainītas, vai
arī tiek izmaksāta kompensācija.

Uz ražošanas brāķa garantiju attiecas visi vispārpieņemtās garantijas
nosacījumi.

Paplašinātā riepu garantijas programma attiecas uz sekojošiem riepu
zīmoliem: Michelin, Pirelli, Yokohama, Toyo, Maxxis, Giti, GT Radial, Lassa, Sailun un Triangle.


Programmā iespējams pieteikt visu minēto zīmolu vieglo automašīnu,
apvidus auto un komerctransporta riepas – visus to veidus un izmērus.

Paplašinātā riepu garantija ir spēkā tikai tad, ja 48 stundu laikā kopš
pirkuma brīža tiek sekmīgi veikta riepu reģistrācija šai programmai.
Anketai jābūt aizpildītai pilnībā, norādot, pirkuma datumu, čeka numuru, pārdevēja nosaukumu, riepu nosaukumu, automašīnas marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru.

Paplašinātā riepu garantija ir spēkā, ja pircējs ir saglabājis un var
iesniegt pārdevējam pirkuma dokumentu. Pirkuma dokumentam
(kases čeks, pavadzīme) jābūt pilnībā un pareizi aizpildītam.


Apmainīt iespējams tikai tās riepas, uz kurām attiecas Paplašinātās
riepu garantijas programma. Maiņu var veikt tikai vienu reizi katrai riepai.

Lejupielādēt pilnos paplašinātās garantijas noteikumus